KALİTE KURULU TOPLANTILARINDAN İLKİ YAPILDI

Yüksekokulumuzda kalite çalışmaları çerçevesinde yapılacak olan toplantıların ilki gerçekleştirildi. Yapılan toplantılara Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA, müdür yardımcıları Öğr. Gör. Abdullah ACAR ve Öğr. Gör. Aydoğan BORA, kalite komisyonu başkanı Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR, ilgili sınıfların danışman hocaları,  Yüksekokul sekreteri Ömer SAĞLAM ve öğrenciler katıldı.

Toplantılarda öğrencilerin şikayet,dilek ve temennileri dinlendi. Ayrıca derslerin işlenmesi, sınavların uygulanması, devamsızlıklar gibi konularda öğrencilere bilgiler verildi.  Danışmanlık müessesinin önemsenildiği bu bağlamda öğrencilerimizin danışmanlarına çok rahat ulaşarak her türlü problemlerini iletebilecekleri dile getirildi. Ayrıca yüksekokulun derslikleri gibi fiziki şartları da konuşuldu. Öğrencilerin derslerle ilgili görüş ve önerileri ele alınarak sorunları da dinlendi. Gerekli eksiklikler not alındı. Toplantılar soru cevap kısmından sonra tamamlandı.