Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Program Başkanı Öğr. Gör. Hasan Evcimen’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Yaptığı Açıklama

Engelli; ”doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi”  olarak tanımlanmaktadır.

Engelliliğin yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konu olarak göze çarptığını belirten Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı Başkanı Öğr. Gör. Hasan EVCİMEN konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; “3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bugün, engelli bireylere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması adına çok anlamlı ve değerlidir.” Dünyada ve Türkiye’ de artan engelli sayısına dikkat çeken EVCİMEN, engellilerin bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçları karşılandığında sosyal yaşama ve istihdama daha hızlı biçimde entegre olabildiklerini söyleyerek Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programının önemine değindi. Programdan mezun olan profesyonel bakım elemanlarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Ülkemizde son dönemde sosyal devlet ilkesi gereğince engelli ve özel bireylere yönelik olarak çok önemli gelişmeler ve uygulamalar kaydedilmiştir. Ülkemizde ilk defa bakıma muhtaç tüm engellilerimize ve özel bireylerimize yeni imkânlar sağlanmıştır. Üniversitelerimizde engelli ve özel bireylere yönelik araştırma konuları ve araştırma merkezlerinin açılması da yine son dönemde artış gösterdiği gibi, engelli ve özel bireylere yönelik hizmet alt yapısı için akademik eğitimde de önemli gelişmeler gösterilmiştir.