Tarihçe

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarihsel Gelişim

Yüksekokulumuz, 29/05/2007 tarihinde kurulan Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun kurulması Üniversitemizin 11/09/2015 tarih ve 9/27 sayılı karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmiş olup, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun kurulması ise 24/12/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında 4 Bölüm, 9 Program, 25 akademik personel, 2 idari personel ve 554 öğrenci sayısı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Meslek Yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler 03/03/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde aşağıda belirtilen programların açılması öğrenci alımı sırasında uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi şartıyla uygun görülmüştür.

 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü)
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü)
 • İlk ve Acil Yardım Programı (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü)
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programı (Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Üniversitemiz Rektörlüğünün, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yaşlı Bakımı ile Çocuk Gelişimi Programlarının yeni kurulan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesine alınması, söz konusu programlarda bulunan dolu ve boş kadroların mevcutları ile birlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılması teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03/05/2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
 • İlk ve Acil Yardım Programı
 • Ameliyathane Hizmetleri Programı
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü                                                                                                                                

 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programı
 • Fizyoterapi Programı

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

 • Yaşlı Bakımı Programı

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

 • Çocuk Gelişimi

ORGANİZASYON ŞEMASI

Comments are closed